Макдел д.о.о.

Увозник и дистрибутер на каросериски автоделови
има потреба од следната работна позиција