/

Администратор

Скопје, Republic of North Macedonia

 Опис на работата: Динамична работа во мал тим, Вие ќе бидете ангажирани на различни административни задачи како што се: припрема на документи за сметководство, изработна на различни извештаи за управата, административна поддршка повржана со работа во продажба и маркетинг и по потреба останати административни работи. Посебен предизвик ќе Ви биде имплементација  на современ софтвер во сите работни процеси во фирмата.

Одговорност

Грижа за сите документи во различни работни процеси  

Оптимизирање на проток на документи на сите работни процеси

Брзина и квалитет на работа

Предизвици

Активна улога во дигитализација на сите работни процеси  во фирмата

Навремена и квалитетна изработка на работна документација

Имплементација на нов софтвер

Вие поседувате

Искуство во административна работа во трговски фирми.

Висок степен на информатичка писменост.

Одлично познавање канцелариски алати (програми ) како што е  MS Office и слично.

Предност: напредно познавање на Excel

Педантност и прецизност во работа

Позитивен пристап на решавање на проблемите

Што ви нуди работата ?

         ·         Личен доход према месечните резултати на фирмат

           Плата + додатоци на плата (спрема деловните резултати на фирмата) ќе изнесуваат околу 30 000 денари. 

         ·         Работа во мала фирма и директна комуникација со раководителите

         ·         Стекнување на знаење во динамична област ( автоиндустрија )

         ·         Искуство и имплементација на софтвер од најновата генерација