/

Продавач на авто делови 3+

Скопје, Republic of North Macedonia

Makdel
 

                  Макдел д.о.о.

Увозник и дистрибутер на каросериски автоделови

                         има потреба од следната работна позиција

                 Продавач на авто делови

Локација:  Скопје, Методија Андонов -Ченто 13 населба: Ченто ( во кругот на Агросервис )


Услови кои треба кандидатот да ги исполни:

Минимум 3 години работно искуство во областа на трговија на авто делови

( или имате желба да почнете да работите како почетник и да ја научите работата трговец на авто делови )


Добро познавање на работа со компјутер

Добро  познавање на  MS Office пакет


Пожелно кандидатот да поседува :

Завршен курс за работа на компјутери

Завршен курс по excel


Ние нудиме:

Вработување на неопределено работно време

Плата: Основа плата, плус систем на наградување соглсно деловните резултати на фирмата

Ако аплицирате за оваа работа како почетник, во текот на интервјуто ќе добиете дополнителни информации за работата

Кандидатите кои ќе влезат во потесниот круг на селекција ќе бидат контактирани.