/

Продавач на авто делови со работно искуство повеќе од 3 години

Скопје, Republic of North Macedonia

Makdel
 

                  Макдел д.о.о.

Увозник и дистрибутер на каросериски автоделови

                         има потреба од следната работна позиција

                 Продавач на авто делови

Локација:  Скопје, Методија Андонов -Ченто 13 населба: Ченто ( во кругот на Агросервис )


Услови кои треба кандидатот да ги исполни:

Минимум 3 години работно искуство во областа на трговија на авто делови


Добро познавање на работа со компјутер

Добро  познавање на  MS Office пакет


Пожелно кандидатот да поседува :

Завршен курс за работа на компјутери

Завршен курс по excel


Ние нудиме:

Вработување на неопределено работно време

Плата: Основа плата, плус систем на наградување соглсно деловните резултати на фирмата

Плата+додатоци на плата (спрема деловните резултати на фирмата) ќе изнесуваат околу 30 000 денари.

 

Кандидатите кои ќе влезат во потесниот круг на селекција ќе бидат контактирани.