/

Раководител на Магацин

Скопје, Republic of North Macedonia


Опис на работата: 
Динамична работа во мал тим, Вие ќе бидете одговорно лице за целото магацинско работење, Посебен предизвик ќе Ви биде имплементација  на современ  софтвер во сите работни процеси во магацинот.

Одговорност

Грижа за сите работни процеси  во магацин

Оптимизирање на сите работни процеси

Брзина и квалитет на работа

Предизвици

Самостално раководење со сите работни процеси  во магацинот

Испорака на роба во договорени рокови

Имплементација на нов софтвер

Вие поседувате

Искуство со раководење на магацин

Педантност и прецизност во работа

Позитивен пристап на решавање на проблемите

Што ви нуди работата ?

         ·         Личен доход према месечните резултати на фирмата
           Плата + додатоци на плата (спрема деловните резултати на фирмата) ќе изнесуваат околу 36 000 денари.   

         ·         Работа во мала фирма и директна комуникација со раководителите

         ·         Стекнување на знаење во динамична област ( автоиндустрија )

         ·         Стекнување на знаење со работа на голем асортиман на авто делови

         ·         Искуство и имплементација на софтвер од најновата генерација